Tin tặc cướp trang blog danlambao.wordpress.com và hộp thư danlambao1@gmail.com - Dân Làm Báo

Tin tặc cướp trang blog danlambao.wordpress.com và hộp thư danlambao1@gmail.com

Thông báo đến các bạn đọc là tin tặc đã cướp trang blog danlambao.wordpress.com và hộp thư liên lạc danlambao1@gmail.com. Xin các bạn ngưng vào trang blog này cũng như liên lạc với Dân Làm Báo qua địa chỉ email nói trên. Nhiều khả năng tin tặc sẽ lợi dụng email danlambao1@gmail này để gửi mã độc như những lần trước. Tốt nhất các bạn hãy xóa tất cả những email xuất phát từ địa chỉ này.

Địa chỉ liên lạc mới của Dân Làm Báo là :   lienlacdanlambao@gmail.com

Hiện tại Dân Làm Báo vẫn làm chủ 39 trang blog đã thông báo đến các bạn vào ngày đầu năm:
• Danlambao1.wordpress.com ( mở comment )
• Danlambao2.wordpress.com
• Danlambao3.worpress.com
• Danlambao4.wordpress.com
• Danlambao5.wordpress.com
• Danlambao6.wordpress.com
• Danlambao7.wordpress.com
• Danlambao8.wordpress.com
• Danlambao9.wordpress.com
• Danbao1.wordpress.com ( mở comment)
• Danbao2.wordpress.com
• Danbao3.wordpress.com
• Danbao4.wordpress.com
• Danbao5.wordpress.com
• Danbao6.wordpress.com
• Danbao7.wordpress.com
• Danbao8.wordpress.com
• Danbao9.wordpress.com
• Danlambaovn.wordpress.com (mở comment)
• Danlambaovn1.wordpress.com
• Danlambaovn2.wordpress.com
• Danlambaovn3.wordpress.com
• Danlambaovn4.wordpress.com
• Danlambaovn5.wordpress.com
• Danlambaovn6.wordpress.com
• Danlambaovn7.wordpress.com
• Danlambaovn8.wordpress.com
• Danlambaovn9.wordpress.com
• Danbaovn.wordpress.com (mở comment)
• Danbaovn1.wordpress.com
• Danbaovn2.wordpress.com
• Danbaovn3.wordpress.com
• Danbaovn4.wordpress.com
• Danbaovn5.wordpress.com
• Danbaovn6.wordpress.com
• Danbaovn7.wordpress.com
• Danbaovn8.wordpress.com
• Danbaovn9.wordpress.com
• Danbaovn.blogspot.com (mở comment)
• Danlambaovn.blogspot.com (mở comment )

Dân Làm Báo xin chân thành cáo lỗi cùng quý bạn đọc vì sự cố đáng tiếc này

Thân ái .Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo