Đánh chết chúng nó đi! - Dân Làm Báo

Đánh chết chúng nó đi!

Các đồng chí ơi!
Đánh chết chúng nó đi!
Súng đạn, dùi cui, nắm đấm để làm gì
Hãy đem ra sử dụng!
Đã là dân đen
Đã là con sen
Đã là phận hèn
Phải biết nghe lời các quan cai trị
Ngàn đời nay vẫn thế
Quan là phụ mẫu dân!
Bọn phong kiến đế quốc thiếu công an
Ít quân lính
Mới phải mị dân
Mới phải bày những trò lừa bịp
Ta có cách mạng bạo lực
Có mác, có lê
Quân đội không thề trung với nước
Công an không nhận còn dân còn mình
Lũ dân đen
Bị thế lực ngoại bang xúi bẩy
Dám đem rơm và bình ga giăng bẫy
Dám bắn chúng ta bằng súng hoa cà!
Nếu không bóp từ trong trứng nước
Chúng sẽ làm già!
Ngày xưa
Đất đai là của vua
Ngày nay đất đai là của chính quyền
Đơn giản thế
Sao chúng không chịu hiểu?
Hãy gắn huân chương cho đồng chí phá nhà thằng Vươn
Cho đồng chí văng gầu xúc vào con bé ôm mồ cha bên Dương Nội
Cho đồng chí Minh đạp vào mặt thằng Đức
dám đi biểu tình ngay giữa Hà thành
Cho những đồng chí dùng dùi cui, nắm đấm nện mấy thằng phÓng viên
dưới chân đài Liệt sĩ Văn Giang
Cho những đồng chí đập bể đầu mụ già giữ đất bên Vụ Bản
Cho đồng chí trung tá đập gẫy cổ người phạm luật giao thông
Cho những đồng chí đánh chết người trong trụ sở công an
Rồi treo cổ lên, nói: thằng này tự tử…
Tên những đồng chí này phải ghi vào lịch sử
Về một thời dân đen rất ngoan
Về một thời dân biết, dân bàn, dân làm chủ
Đứa nào không chịu làm chủ theo cách của ta
Muốn liều giữ đất đai, mồ mả ông cha
Thì phải đập thẳng tay
Thì phải gô cổ lại!
Đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông, đồng chí Pôn Pốt
Giết một phần tư dân số mà vẫn chưa yên
Rút kinh nghiệm, ta giết thêm ít nữa.
Dân số đang bùng nổ
Tiếc chi vài chục triệu người?
Phải đánh, phải giết
Cho đến khi không đứa nào ho he được nữa
Các đồng chí ơi!

Vỹ thanh

Một đất nước
Do một thằng nhóc con cai trị
Mà dân không dám làm gì
Huống hồ chúng ta
Một lũ già
Lại thua thằng nhóc Ủn?

HP, 9-5-2012Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo