Xe chính chủ: Đinh ơi là Đinh! Thăng ơi là Thăng!

 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum