Còn đảng còn mình thì mất nước - Dân Làm Báo

Còn đảng còn mình thì mất nước

Nhà tôi nghèo lắm có con xe
năm sáu người đi chung giấy tờ
nay luật đảng ra xe chính chủ
phạt năm bảy triệu bắt giam xe

Thằng ngu soạn luật chết dân nghèo
lạm phát xăng dầu vật giá leo
thất nghiệp mấy năm thời khủng hoảng
dân mình nay đã đói tong teo

Tiền ăn chẳng có phải sang tên
vay mượn họ hàng với bạn quen
họ cũng như mình đều đói khổ
cũng lo đổi giấy sang chủ quyền

Phen này chắc phải quyết chơi ngông
chúng thổi là tôi sẽ chạy luôn
nếu bị đuổi theo tôi chẳng sợ
thằng nào cản trở cứ thẳng tông

Tông cho chúng chết một vài thằng
để đám công an bớt hung hăng
còn đảng còn mình thì mất nước
còn dân nô lệ tiếp ngàn năm
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo