TBT Nguyễn Phú Trọng kêu gọi góp ý sửa Hiến pháp

Biếm họa PHO (Danlambao)
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum