Một ý kiến của bạn đọc về "chúng ta phải hành động như thế nào" - Dân Làm Báo

Một ý kiến của bạn đọc về "chúng ta phải hành động như thế nào"

Hawk-x (bạn đọc Danlambao) - Còn một vấn đề quan trọng mà tôi cần phải nói đó là phải làm trong sạch Danlambao. Khi tham gia bình luận mỗi người hãy sử dụng những từ ngữ trong sáng, tránh những từ ngữ tục tĩu, thô lỗ... Hãy tạo cho Danlambao có được một môi trường trong sạch để ngày càng có nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, trí thức tham gia. Và điều này cũng giúp cho những người tham gia Danlambao khác hẳn với những dư luận viên của đảng cộng sản vốn sử dụng những từ ngữ rất là tục tĩu, thô lỗ... 

*

Theo ý của tác giả bài viết Chúng ta phải hành động như thế nào? thì cần phải phổ biến tin tức đến cho nhiều người dân thông qua mạng internet (Danlambao và một số trang mạng khác) để tạo nên sức mạnh quần chúng. Đây cũng là điều mà tôi đang thực hiện lâu nay. Tôi xin góp một cách làm như sau: 

Mỗi người chúng ta ít nhiều đều có người thân, bạn bè, hàng xóm... Vậy thì hãy giúp cho những người này tiếp cận với Danlambao trước đã. Hãy làm điều này với những người thân trong gia đình, họ hàng trước vì đây là đối tượng dễ tiếp cận nhất và an toàn nhất. Có một sự thật là nếu người thân của chúng ta biết chúng ta tham gia Danlambao và một số trang lề Dân khác thì sẽ ra sức ngăn cản không cách này thì cũng cách khác. Nếu ngay trong gia đình của chúng ta còn có sự chia rẽ thì lấy đâu ra sức mạnh đại đoàn kết? 

Kế đến là bạn bè, hàng xóm của chúng ta. Theo tôi được biết thì hầu hết họ chẳng ưa gì cái đảng tà quyền cộng sản này hết nhưng một phần vì mù thông tin (bị nhồi sọ), phần khác họ là những người đã sống trong chế độ cộng sản khá lâu nên rất sợ. Họ có thể ngồi lại nói chuyện với nhau về chính trị, về thời cuộc nhưng nếu xuống đường thì không bao giờ. 

Hãy đặt cho mình một thời hạn nhất định. Có thể là 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng... giúp cho một người nào đó trong gia đình, bạn bè hay hàng xóm... biết đến Danlambao. Rồi đến lượt những người này lại tiếp tục phổ biến Danlambao đến cho những người khác. Cứ thế tạo nên một cuộc cách mạng về thông tin. Cuối cùng khi đã có đủ số lượng người đồng tình ủng hộ thì việc xuống đường đấu tranh sẽ trở nên rất dễ dàng. 

Còn một vấn đề quan trọng mà tôi cần phải nói đó là phải làm trong sạch Danlambao. Khi tham gia bình luận mỗi người hãy sử dụng những từ ngữ trong sáng, tránh những từ ngữ tục tĩu, thô lỗ... Hãy tạo cho Danlambao có được một môi trường trong sạch để ngày càng có nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, trí thức tham gia. Và điều này cũng giúp cho những người tham gia Danlambao khác hẳn với những dư luận viên của đảng cộng sản vốn sử dụng những từ ngữ rất là tục tĩu, thô lỗ... 

Chúc Danlambao ngày càng phát triển hơn nữa để nối kết hàng triệu người dân Việt Nam lại với nhau.__________________________________

Dân Làm Báo cám ơn bạn Hawk-x và xin phép bạn được đăng tải phản hồi của bạn thành một bài riêng. Rất đồng ý với những điều bạn viết viết về việc quảng bá các trang blog lề Dân và nhất là: "...làm trong sạch Danlambao. Khi tham gia bình luận mỗi người hãy sử dụng những từ ngữ trong sáng, tránh những từ ngữ tục tĩu, thô lỗ... Hãy tạo cho Danlambao có được một môi trường trong sạch để ngày càng có nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, trí thức tham gia..."


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo