Công an nhà nước Việt Nam cản trở các hoạt động tưởng niệm cuộc chiến Việt-Trung 1979

Free counters!
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum