Xe biển xanh "thong dong" Yên Tử mặc kệ lệnh cấm - Dân Làm Báo

Xe biển xanh "thong dong" Yên Tử mặc kệ lệnh cấm

Tiến Dũng - Mạnh Hưng (Kienthuc.net.vn) - Mặc dù đã có lệnh cấm xe công đi lễ hội, tuy nhiên trong 2 ngày 18,19/2 có chục xe biển xanh mang biển Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng… vẫn đi trẩy hội như thường.

 Bãi trông giữ xe cho khách đến Yên Tử

Không thiếu các xe biển xanh tề tựu ở đây

Xe biển xanh Hà Nội

Xe biển xanh Bắc Giang

Xe biển xanh đỗ cạnh nhau  Xe biển xanh Hòa Bình

Xe biển xanh 80B

 Xe biển xanh Quảng Ninh


Một xe biển xanh đang vào bãi giữ xe Yên Tử.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo