Con về trong vòng tay mẹ con ơi! - Dân Làm Báo

Con về trong vòng tay mẹ con ơi!

Con đã đi lầm đường
Sao vẫn mãi gây đau thương
Con có thấy mặt trời mọc hướng đông
Soi mặt kẻ cầm quyền phung phí xương máu nhân dân
Thảm họa diệt chủng đến thật gần

Con hãy soi gương nhận diện
Trước mặt sau lưng mâu thuẫn chém giết nhau
Xã hội xuống cấp vì đâu
Khi đồng tiền đi đầu
Kẻ cai trị bất lương chễm chệ lầu son gác tía
Cha con chuyền tay nhau giữ ghế
Giết chết bao nhiêu thế hệ

Con đã thấy gì không “còn kẻ cướp còn mình”
Khi trên hành tinh
Tiến bộ văn minh đã xóa sổ bức màn sắt thép
Khi nơi nầy tập đoàn tội ác rủng rỉnh hiện nguyên hình
Ngày như đêm bóng tối vây quanh
Khi những con chó tay sai Bắc kinh ăn no lú lý
Khi những quan tham chơi trò khỉ
Nối đuôi nhau cười
Trên nỗi khổ đau của 80 triệu người
Khi cai trị bằng báng súng dùi cui
68 năm đưa dân tộc thụt lùi
Cánh cửa nhà tù không phải là nơi ai cũng cúi đầu sợ hãi

Biết rồi khổ lắm hăm dọa mãi
Nhân dân nhất định bước tới đòi lại quyền làm người
Đêm Việt Nam đã quá dài
Ngụp lặn từ lâu
Dù chó sủa gâu gâu
Nhân dân vẫn thắp đuốc đi sâu vào ngục tối
Nhất định phải tìm lối mới mà đi
Đất nước nầy phải đổi thay những bàn tay rướm máu
Phải gọt giũa những bộ óc cũ mèm chủ nghĩa lai căng
Phải chà chỗi cùn vào mặt quan tham nhũng
Cho dân oan khỏi chết giữa cảnh tượng không nhà
Phải chửi thẳng vào những bộ mặt công bố ba hoa
“Biển đông bình yên”
Khi tàu Việt Nam bị cắt nguyên giây cáp
Ai khoanh tay nhìn ngư dân bị dập
Đường về Thanh Hóa, Lý Sơn
Kẻ mất mạng, người mất thuyền
Vào tay bạn “16 chữ vàng, bốn tốt”
Khi người đi biểu tình chống ngoại xâm bị trấn lột
Bằng bàn tay quân đội công an
Đã đến lúc đất nước nầy cần chính quyền vì nước vì dân

Khi những bè phái độc tôn bóc lột
Tận cùng xương tủy của công nhân
Khi những người nông dân
Bị cướp sạch ruộng vườn
Từ Cồn Dầu tới Vụ Bản, Văn Giang
Đã đến lúc đất nước nầy cần chính quyền dân chủ

Nếu đất nước nầy chỉ một đảng độc tôn cố thủ
Ai thực sự đấy tớ? Ai là chủ?
Ai bịt miệng dân không cho phát biểu
Trong cảnh điêu đứng lầm than
Đã đến lúc đất nước nầy cần có tự do tư tưởng

Khi 800 tờ báo ăn tiền thuế nhân dân
Phục vụ cho một thế lực bạo quyền
Đã đến lúc đất nước nầy cần mở kỷ nguyên tự do ngôn luận

Khi luật rừng 88 còng tay người dân vô tội
Khi quan tòa xử theo tiếng gọi máy từ Trung ương
Đã đến lúc đất nước cần thể chế tam quyền phân lập

Khi những cái đầu đại diện nhân dân ngồi ngáp
Dơ tay biểu quyết tán thành
Cố quên mình để trung với đảng
Đã đến lúc đất nước cần ứng cử bầu cử tự do

Khi tham nhũng thi đua đục khoét tế bào xã hội
Khi những cành cây ung thối
Tròng vào cổ rừng dân 90 triệu nỗi oan khiên
Đã đến lúc đất nước cần văn minh tiến bộ

Khi đất nước một mình một ngai độc tài cai trị
Hạnh phúc công bằng là đầu môi giả dối
Khi đạo lý suy đồi
Văn hóa phẩm phục vụ làm tay sai giặc bắc
Đã đến lúc đất nước cần chính quyền độc lập
Đất nước nầy là của chung dân tộc
Bốn nghìn năm bất khuất
Đất nước nầy nhất định không sở hữu của riêng ai

Khi con bước lầm đường làm tay sai nô lệ
Con phải quay về trong bàn tay mẹ con ơi!
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo