Cùng nhau tiến lên - Dân Làm Báo

Cùng nhau tiến lên

Kính gửi: tuyenbocongdantudo@gmail.com, bài thơ (đang được phổ nhạc) "Cùng nhau tiến lên" thay cho lời nói gửi đến "Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do" và xin được sát vai đồng hành cùng các bạn. Trình Phụng Nguyên (Việt Nam)

Cùng nhau tiến lên 

Vượt qua nỗi sợ
ta bước ra
theo tiếng gọi
của đồng bào ta
cùng nhau tiến lên

Chúng ta
vai sát vai
cùng nhau tiến lên
không vì lợi riêng
ta đòi bình quyền
cho mọi công dân

Chúng ta
cùng nhau tiến lên
không mang hận thù
yêu thương hòa bình
đẩy lùi độc tài
đi đến đa nguyên

Chúng ta
cùng nhau tiến lên
bước theo tiền nhân
đòi quyền tự quyết
cho đời sống mình

Chúng ta
con dân nước Việt
cùng đưa tay lên
cùng nhau tiến bước
san bằng chướng ngại 
vượt mọi chông gai

Chúng ta
cùng nhau tiến lên
anh em nối vòng
chung quyết một lòng
giữ gìn đất nước
tương lai tiến tới
hạnh phúc văn minh
đời sống tự do
từng nhà ấm no
thái bình an lạc
sánh vai năm Châu.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo