Hãy gióng trống Tôn giáo! - Dân Làm Báo

Hãy gióng trống Tôn giáo!

Nhóm Hành Khất (Danlambao) - Trước thời gian gần đến cho cuộc xét xử "bất công" của gia đình Đoàn Văn Vươn, Công giáo đã "gióng lên tiếng trống" để thể hiện bốn chữ "Đạo đức Làm người," thì không cớ gì những tôn giáo khác không nghe thấy và cứ mãi im lặng, làm ngơ, xem như đó là không phải "vấn đề của tôn giáo họ."

Không, và không! Đó là một ý tưởng sai lầm. Đây là vấn đề "Đạo đức Làm người" mà tất cả những tôn giáo luôn luôn răn dạy cho quần chúng, nói chung, và những tín hữu nói riêng. Thì không lẽ gì hay bất kỳ lý do nào có thể đứng vững để biện hộ cho những hành động "làm ngơ" đó của họ. 

Hãy thể hiện cho quần chúng thấy rằng tôn giáo mà họ đang theo, tôn thờ, ngưỡng mộ, luôn luôn đứng về phía quần chúng trong mọi hoàn cảnh dù nó là thế nào. Vì tôn giáo phát sinh từ sự ngưỡng mộ của quần chúng. Không có sự ủng hộ của quần chúng, tôn giáo sẽ bị mai một, và thậm chí bị tẩy chay khỏi niềm tin tín ngưỡng của người dân Việt. Vì quần chúng sẽ cảm thấy rằng những tôn giáo đó hoàn toàn vô bổ với những ý niệm hão huyền, thiếu thực tế trong khi quần chúng cần đến sự giúp đỡ thiết thực hơn từ họ trong xã hội. 

Đây chính là cơ hội tốt nhất cho những tôn giáo bày tỏ tinh thần liên kết, hòa đồng với nhau trong tinh thần phục vụ quần chúng. Và vinh danh niềm tin của tôn giáo mà những tín hữu luôn cảm thấy hãnh diện khi được dịp góp phần công ích cho xã hội vì quần chúng. 

Hơn bao giờ hết, tất cả những tôn giáo hãy phá bỏ rào ngăn do bất kỳ ai, bất kỳ đảng phái nào có ý đồ chia rẽ tinh thần hòa đồng của các tôn giáo hầu dễ dàng khống trị và đàn áp. Hảy cùng nhau gióng lên tiếng trống tôn giáo từ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo, Bà la Môn, Pháp công Luân v.v. Hãy cùng nhau kết chặt sự tương trợ qua cơ hội Đoàn Văn Vươn hôm nay, vì Đoàn Văn Vươn là một người dân trong số quần chúng tạo nên tôn giáo. 

Và không phải chỉ những người theo tôn giáo nào đó mới nhận được sự ủng hộ của tôn giáo của riêng họ. Không, và không! tất cả nhân sinh là quần chúng thì họ luôn đáng được sự trợ giúp từ bất kỳ cơ sở thuộc tôn giáo nào. Vì đó là tôn chỉ của mọi tín ngưỡng: "Đạo đức Làm người." 

Một lần nữa, xin hãy gióng trống tôn giáo! Để giúp đỡ cho một người dân thế-cô Đoàn Văn Vươn trước sức mạnh của bạo lực đương thời. Hãy liên kết tiếng trống sẽ chắc chắn phá tan màn đêm! 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo