Nguyễn Phú Trọng VS Đoàn Văn Vươn

Biếm họa Kuoc Kuoc (Danlambao)
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum