Tư tưởng lớn - Dân Làm Báo

Tư tưởng lớn

Năm xích lô (Danlambao) - Năm xích lô tính giã từ bút nghiên trở về đạp xe/thương nghiệp nhưng lòng sao mãi thổn thức pha chút gì đau đớn khi nhìn lại hiện tình đất nước nên đành phải viết, viết và sẽ viết với tất cả chân tình cho đến ngày quê hương sạch bóng cộng sản.

Xích lô bái phục, đen mặt thay cho lãnh tụ đuôi lớn/vĩ đại của đảng cs, những vị lãnh đạo trơ trẽn đến thế là cùng khi nghe/đọc "tư tưởng lớn" của họ. Tư tưởng chỉ huy hành động như ngày làm tối mơ, khó hiểu là nó bộc lộ qua những nhân vật "lãnh đạo" mà đảng viên phải phấn đấu học tập không ngừng những tư tưởng trung tiện, tư thế phải-lãnh-đạo. Chúng ta nên đưa vài điển hình để đảng viên học tập.

Hồ Chí Minh

Thân thế của Hồ Chí Minh (HCM) là một ẩn số chính trị, thấy khu chẳng thấy đầu. Một nhân cách 3C (chôm chỉa cướp) ngoài ra chấm hết. Tư tưởng của HCM có gì ngoài tự nâng bi, tự sướng đến nỗi không cho đứa nào, cỡ thầy nịnh Tố Hữu cũng chưa đủ trình độ để khen ngợi bản thân nên Hồ phải đích thân tự viết ngợi ca tên HCM.

So sánh giữa bản viết tiếng Pháp xin đi học của Nguyễn Tất Thành với di chúc của HCM có một khoảng cách xa ngàn dặm. Nguyễn Tất Thành hay Hồ Quang (HCM),.. dưới danh nghĩa nào, diễn viên nào vẫn là bản chất tay sai. Đảng CSVN được thành lập và lãnh đạo của tay sai thì khó thoát bàn tay thầy của chúng nên đừng bao giờ ảo tưởng là CSVN sẽ thay đổi tốt cho đất nước.

"Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người" cũng lại ăn cắp (đạo văn). Về con người HCM có rất nhiều người viết nên xích lô chỉ túm gọn quăng hắn vào sọt rác.

Lê Duẩn/Duẫn

Đây là mẫu người đáng cho đảng viên "học tập" hơn HCM. Ông nói trong một dịp ở Hà Nội "Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?". Tư tưởng vĩ đại quá, trong một câu ngắn đã tự mâu thuẫn lủng củng nhiều vấn đề, đúng là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Cố gắng học tập đi các cháu đảng viên nhé.

Một lần khác bác Duẩn nói năm 1976 "Mồng 1 tết mà tôi đến thăm nhà nào cũng thấy luộc sắn. Bà con ta còn nghèo quá! Trong đời hoạt động cách mạng, tôi đã chịu nghèo khổ, nhưng bây giờ đất nước đã được thống nhất, phải lo làm sao để cho dân giàu lên. Phấn đấu để đồng bào ta, các ông bà già, trẻ con mỗi bữa có một quả trứng, một cốc sữa mà rất khó.". Vân vân vớ vẩn với tầm ngắn nên miễn bình luận chỉ "phục" ông ta đã nói bản chất của đảng CSVN "Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó chứ không phải là ở chỗ sử dụng bạo lực. Đường lối đó là sự kết hợp lý luận Mác - Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước mình. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và hợp tác với ai cả. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là: nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ chế độ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Không ai được chống lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bị bắt. Đó là chuyên chính." Quá rõ cho nền chuyên chính vô số tài sản và tự do CS.

Chịu thua bác Duẩn quá bộc trực về thực chất của đảng CSVN qua câu "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta".

Nguyễn Phú Trọng

Ông này còn trắng trợn và khinh đảng viên hơn các Tổng-bí khác khi tuyên bố "Tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận". Hỡi các Việt gian ăn cơm quốc gia, quý vị Mặt trận giải gì đó có chịu nổi không? Tuyên bố đó mang ý nghĩa gì? Những quý vị cam chịu vì được chia chác quyền lợi đủ nói lên thái độ hèn. Không hèn sao được khi ông Trọng phân biệt/kỳ thị Nam Trung Bắc một cách rõ ràng như thế?

Lý luận theo ông Trọng được hiểu ra sao? Phải lý luận như câu tuyên láo trên thì chưa nói nhân dân; đảng viên nếu lỡ sinh miền Trung đến Nam có "lý luận" cũng "đi chết đi" (Phương Uyên) vì không phải dân Bắc. Nếu vậy thì cần gì lý luận, cứ cầm cục gạch chọi thẳng vào mặt nhân dân. Đứa nào được thiên triều phân công do ngoan ngoãn sẽ nắm chức Thái thú, cần gì lý với luận, chẳng cần Bắc hay Trung, Nam. Bởi vậy thiên hạ mới phong cho ông danh Trọng lú.

Kết

Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh,... có tư tưởng nào để học làm người? Những người lãnh đạo của chế độ như vậy có đáng đề cao và bắt nhân dân phải học ngoài tư tưởng tay sai bán nước?
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo