€ € € Ngân khố là máu dân - Dân Làm Báo

€ € € Ngân khố là máu dân

Cái thùng ko đáy đổ khó đày 
Vì quan lớn nhỏ tham nhà lầu 
Con học ngoại quốc lấy tiền đâu.? 
Đất năm bảy miếng vàng đô dày 
Hỏi rằng quan ấy lấy chi giàu...?

Đất nước đổ nợ đổ đầu dân 
Thuế má cứ tăng dân cứ cày 
Viện phí dân theo như đám lầy 
Trăm thứ nhảy vọt thắt cổ dần. 

Dân nghèo gánh nợ quan sài sang 
Quốc gia lâm nạn quan chẳng màng 
Đài kia tượng nọ quan kiếm chát 
Mặc dân la lết sướng là quan. 

Ung thư bè lũ quan câu kết 
Đảng viên sâu bọ rõ ràng ràng 
Tranh nhau gặm nhắm đất nước tan 
Bán cả giang san một lũ Đảng. 

Giả dối tuyên truyền Đảng mị dân 
Cái thời mạt Pháp quan yêu nghiệt 
Tranh giành quyền lợi mặc nước tàn 
Một lũ sâu bọ tranh đục khoét. 

Dân oan mất đất,kẻ mất nhà 
Cướp ngang cướp dọc Đảng chẳng tha 
Dâng Tàu biển đảo đất biên giới 
Đảng là vi khuẩn hút máu ta.

Nhân dân mơ ngủ Đảng cỡi cổ 
Gặm nhắm tài nguyên quan vét vơ 
Bao nhiêu cái khổ dân vẫn khờ 
Sao chưa tỉnh ngủ quật Đảng xuống... 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo