Người Sài Gòn xuống đường phản đối chặt hạ cây xanh - Dân Làm Báo

Người Sài Gòn xuống đường phản đối chặt hạ cây xanhVideo clip phỏng vấn do CTV Danlambao thực hiện.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo