Phút chia tay của Ba X - Dân Làm Báo

Phút chia tay của Ba X


Phải phủi đít rời ngai vàng thủ tướng
Dũng xà mâu còn nối tiếc ngậm ngùi
Làm thủ tướng chỉ 9 năm 10 tháng
Còn thua xa lão Đồng vẩu Ba Đình

Nhớ cái thuở làm v.c. y tá
Nhà là rừng nghe vượn hú chim kêu
Nhảy cái tót ngọn cây làm tướng thú
Cốt đười ươi nên rất giỏi leo trèo

Suốt thời gian diều gặp gió lên mây
Dũng ôm ấp 16 vàng 4 tốt
Vận nội công có tiền hô hậu ủng
Dũng tha hồ vơ vét của nhân dân

Triết lý sống là hy sinh đời bố
Trước khi về vườn cũng cố đời con
Hạt giống đỏ được truyền tử lưu tôn
Đừng tưởng bở ba Dũng nầy ngã ngựa

Lời trăn trối cuối cùng cho Trọng lú
Lú vừa thôi , cần phải biết... tốt làm
Tình đồng chí chúng mình như mèo chó
Thôi thì đành nuốt hận... sớm bàn giao

Phút chia tay sao lưu luyến não lòng
Cần sức khỏe và làm người tử tế!
Ba Dũng phán kiểu lòng lang dạ thú
Tin có ngày từ chết đến bị thương.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo