The end of the Chinese miracle - Dân Làm Báo

The end of the Chinese miracleVideo này cho thấy sự đi xuống của Trung Quốc và chấm dứt cái gọi là "phép lạ Trung Hoa". Vì nhân sự và khối lượng công việc quá tải, Danlambao chưa thể phụ đề tiếng Việt. 

Mong các bạn trong thôn nếu có khả năng thì chuyển ngữ và tạo video có phụ đề.

Chuyển đến Danlambao và nhờ đăng tải bởi các tác giả thực hiện video.

Nguồn: Financial Times


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo