Thùng thủ cù lũ dương - Dân Làm Báo

Thùng thủ cù lũ dương

Cù chính hiệu tay chơi binh xập xám
Chưa gặp thời nằm thúc thủ chờ sung
Giờ lộ diện nên dương oai diễu võ 
Mặt mốc lòi cái cù... lẵng "trọng-nô".Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo