Chuyện... cào sơ! - Dân Làm Báo

Chuyện... cào sơ!

Đảng trưởng đảng Ba Đình
Chính là Hồ Chí Minh
Do Hồ Quang đội lốt
Hắn chính hiệu là Tàu
Chui vào hang Pác-bó
Để lừa gạt dân mình

Nói thì phải có sách
Lá cờ đảng hiện nay
Đích thị là cọp-dê
Từ lá cờ Phúc Kiến
Xuất xứ tận bên Tàu
Nếu Hồ là người Việt
Sao dùng cờ lai căng
Làm lá cờ chỉ điểm?
Sao ăn mặc kiểu Tàu
Với áo quần đại cán
Viết thông thạo tiếng Hán
Nhưng tiếng Việt không rành?

Bây giờ thì banh chành
Hồ Chính Mi giả hiệu
Sắp đến ngày hẹn ước
Theo mật nghị Thành Đô
Cờ 1 sao thành 6
Chỉ hội nhập vào thôi

Thì lời sao than lỗ
Thôi thì nên luyện giọng
Tập hát bằng tiếng Hoa
Bài quốc ca của chệt:
"Nghĩa dũng quân... hành khúc"Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo