“Họ sẽ không buộc chúng ta đến bàn hội nghị... phải không” - Dân Làm Báo

“Họ sẽ không buộc chúng ta đến bàn hội nghị... phải không”

Tranh biếm của Patrick B. Oliphant: “Họ sẽ không buộc chúng ta đến bàn hội nghị... phải không” đăng ở báo The Denver Post vào ngày 1 tháng Hai, 1966 đã đoạt giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1966.

Lời bàn:

Tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Miền Bắc Việt Nam là kẻ kiên cường tàn bạo: mang trên tay xác chết của một người Việt Nam, nhưng ông vẫn bác bỏ lời mời hòa đàm, như vậy đặt sự kiêu hãnh và nguyên tắc trên lòng nhân đạo và lý trí. Ông gọi lời đề nghị hòa đàm không điều kiện của Hoa Kỳ là “nhằm cố gắng đánh lừa công luận”. Ông tuyên bố thêm rằng nếu Hoa Kỳ thực sự mong mỏi hòa bình thì họ phải công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam là người đại diện duy nhất của nhân dân nước ấy. Cùng ngày ấy khi bức tranh này được đăng, Hồ Chí Minh nhận lá thư từ Liên Xô ủng hộ lập trường của ông, chính phủ Pháp bày tỏ mong muốn tìm được thỏa hiệp để kết thúc chiến tranh. Nhưng phải mất thêm hai năm trước khi các cuộc hòa đàm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mới bắt đầu ở Paris.

Nguồn:

Dịch từ tác phẩm “The Pulitzer Prize Archive volume 13 Editorial Cartoon Awards 1922-1977” của tác giả Heinz-Dietrich Fisher, nhà xuất bản K.G. Saur Munchen 1999, trang 176.


Bản tiếng Việt:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo