Điểm mặt bọn tứ nhân bang - Dân Làm Báo

Điểm mặt bọn tứ nhân bang

Đảng Ba Đình có bọn tứ nhân bang
Chỉ 4 mống: Phúc, Quang, Ngân, Trọng lú
Tuy thiểu số nhưng quyền uy tột đỉnh
Chúng tung hoành theo mệnh lệnh Bắc Kinh.

Tên đầu đảng máu Bắc Kỳ Trọng lú
Được Tàu ban cho chức tổng bí thư
Làm thái thú một nhiệm kỳ chưa đủ
Lưu nhiệm thêm... dân chủ thế là cùng!

Rồi kế tiếp là mợ Ngân Nam bộ
Gốc xứ dừa đứng chàng hảng 2 chân
Đảng đảm bảo tưới tiêu qua ngọn cỏ
Làm bonsai cho quốc hội bù nhìn.

Trần Đại Quang tên đại gian đại ác
Thuở thiếu thời, học... mang tiếng đại ngu
Nên chỉ được nghề công an kết nạp
Leo lên làm chủ tịch nước ngon xơi.

Nguyễn Xuân Phúc gốc Quảng Nam Đà Nẵng
Là chúa trùm tham nhũng có license
Quỷ dẫn lối lên ngai vàng thủ tướng
Ấm từ đường dòng họ Phúc từ đây.

Đất nước này đâu phải của chúng bây
Mà thao túng để giao Tàu quản lý
Nhận diện chúng để sau này lịch sử
Tính sổ đời sòng phẳng với nhân dân.

05.04.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo