Nhục cho quốc thể - Dân Làm Báo

Nhục cho quốc thể

Kỳ này bộ trưởng Đại Quang
Lên làm chủ tịch nước càng thêm "yên"
Vì ông vốn gốc công an
Khắc tinh của đám dân oan xứ này.
Của phường chuyên "nói ngang tai"
dám chê "lãnh đạo thiên tài đảng ta"
Của phường miệng khỏe kêu ca,
đòi dân chủ với dăm ba thứ quyền
Của phường tự ý biểu tình,
dâng hương, tưởng niệm,.."linh tinh lắm trò"

...

Ông làm... đảng chẳng phải lo
lâm vào tình cảnh Liên Xô thuở nào.
Chỉ hiềm... một nỗi như sau 
Ông làm... quốc thể đen màu, nhọ thêm
Bởi so thành tích nhân quyền
Việt Nam thường bét bảng trên toàn cầu
Nên giờ thấy mặt ông đâu
Nghĩ ngay là đã đứng đầu công an,
tay còn vấy máu thường dân,
một thời biệt hiệu "hung thần" Than ôi!
Nhục cho quốc thể nước tôi.

05.04.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo