Nói với người Cộng Sản Việt Nam - Dân Làm Báo

Nói với người Cộng Sản Việt Nam

41 năm đủ rồi
Anh buông tay đi thôi!
Trả lại dân đất nước
Trả lại dân cuộc đời

Cuộc đời ta đã mất
Khi cờ đỏ tung bay
Đất nước ta đã gục
Dân ta đi ăn mày

Anh bán rừng bán biển
Anh bán cả con thơ
Anh bán mẹ bán chị
Anh tô đậm vết nhơ

Anh hãy quỳ hối lỗi
Trước Anh Linh Giống Nòi
Xin Núi Sông tha tội
41 năm đủ rồi!

Tháng Tư 2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo