Tháng Tư nhớ bác - Dân Làm Báo

Tháng Tư nhớ bác

“Người ngồi đó với cây chì đỏ
Vạch đường đi từng bước, từng giờ”
(Tố Hữu)

Ông ngồi đó với cây chi đó?
Cách ông cầm sao giống bút lông!


*

Yêu biết mấy nhìn ông tập viết
Tiếng Việt Nam, như viết tiếng Tàu*

*

Nhìn vào, “phản động” nó chửi ông:
Nó bảo ông Tàu mới bút lông.
Phen này cháu ông hòng mà chối,
Không là Hồ Hẹ, có sưng mông .**Chú thích:

(*) Nhại thơ Tố Hữu;
(**) Xin phép cụ Nguyễn Khuyến


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo