Tôi nghiêng - Dân Làm Báo

Tôi nghiêng

Máu vẫn rỉ trong tim
Trí não còn hằn quá khứ
Bên kia Tháng Tư Đen
Bên này Tháng Tư Đỏ
Tôi nghiêng về Tháng Tư Đen


Tôi nghiêng về bên thua cuộc
Bước cờ không thuộc về mình
Lịch sử - nếu người song phẳng.
Làm gì có Tháng tư Đen!.

Tôi nghiêng về vạn sinh linh
Mồ hoang núi rừng miền bắc
Nồi da xáo thịt chục năm
Sao còn hồn oan tù ngục?

Tôi nghiêng về triệu người dân
Biển lạ dập dềnh giông bão
Trinh tiết làm mồi hải tặc
Thịt xương lẫn trong bùn nhơ
Lịch sử công bằng hai phía
Làm sao gặp Tháng Tư Đen?

Tôi đọc ra thời hiện tại
Nhân quyền, no ấm không về
Biển đảo mỗi ngày mỗi hẹp
Bạo quyền – tàn độc lên ngôi

Chờ chi lịch sử minh định.
Tôi nghiêng về Tháng Tư Đen.

Ngày 27/4/2016.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo