Bài thơ ngắn gởi anh Trần Huỳnh Duy Thức - Dân Làm Báo

Bài thơ ngắn gởi anh Trần Huỳnh Duy Thức

Trần Huỳnh Duy Thức anh cần phải sống
Để chờ xem ngày cộng sản cáo chung
Dù thể xác bị tù đày giam hãm
Những ý chí anh vẫn mãi kiên cường.

Hỡi người tù lương tâm có tên Duy Thức
Anh chiến đấu nhưng không hề đơn độc
Nhịp tim anh là nhịp đập của muôn người
Chúng tôi thề luôn theo dấu chân anh
Từ Xuyên Mộc đến Nghệ An cách trở.

Anh Thức ơi! tâm phục anh vì 2 tiếng Tự Do
Không đánh đổi cho mình nên tuyệt thực
Vẫn biết cuộc đời nầy vô thường hạnh phúc
Nhưng 16 năm tù là bản án vô nhân
Của bè lũ cầm quyền bằng nòng súng
Dành cho người không tấc sắt trong tay
Chỉ vì tên anh là Trần Huỳnh Duy Thức
Không ngủ đi mà Thức để làm gì?

Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo