Bầu cử Quốc Hội và hành động của chúng ta - Dân Làm Báo

Bầu cử Quốc Hội và hành động của chúng ta

ZiaZia (Danlambao) - Trò mèo Đảng cử Dân (bị) bầu diễn ra từ hồi 1945 đến nay sắp phải có những thay đổi ngoài sự mong muốn của bọn tà quyền. Hàng triệu công dân VN trên cả nước, già trẻ lớn bé, theo mệnh lệnh của trái tim sẽ tham gia tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu này. Rồi sẽ có phiếu gian, phiếu giả, đếm sai, đếm sót, tráo tên, đổi họ, v.v... Nhưng đó là chuyện nội bộ của cộng sản, chúng nó sẽ phải tự hủy diệt lẫn nhau, muốn hay không muốn.

Phần chúng ta, với đồng bào nào vì lý do bất khả khán phải đặt chân đến phòng phiếu, ta nên làm gì? Ta nên làm gì với lá phiếu của chúng ta để biến Quốc Hội khóa tới thật sự trở thành một phường chèo, đầy dẫy bọn tào lao, ấm ớ hội tề như Nghị Đương, Nghị Phước? Ta phải làm gì để biến hình ảnh của Quốc Hội giả cầy dày đặc hình ảnh của một lũ bụng béo, mặt mũi lưu manh, như mụ Phóng, lão Phử? Ta phải làm gì để loại khỏi Hội trường bọn giả dạng đạo mạo, trí thức, yêu nước để vuốt đuôi Cộng sản như nghị Quốc, nghị Nghĩa. Ta phải làm gì để Hội trường lúc nào cũng đầy dẫy hình ảnh bọn bất tài, gà mái, ngủ gật như nghị Phát, nghị Hà. 

Ta phải làm gì để loại khỏi nghị trường bọn chóp bu công an, quân đội hoặc có nhân thân dính dáng đến TNXP, quy hoạch, đầu tư BĐS, bọn bịt mồm báo chí như tuyên giáo, tuyên huấn, bọn lãnh đạo đàn áp biểu tình hay thỏa hiệp tàn phá môi trường như Sơn Formosa, Đinh Tặc Sài-gòn, Hải Tàu Hà-nội và Thưởng Quảng?

Phải dứt khoát trong tư tưởng để hiểu rằng Quốc Hội CS chỉ duy nhất phục vụ đảng CS, không một đại biểu nào của chúng nó sẽ gióng tiếng nói bảo vệ biển, đảo, môi trường và xã hội của chúng ta. Chúng ta không-cần-bất-cứ-một-tên-nào đại diện cho tiếng nói của chúng ta. Hãy dùng lá phiếu của chúng ta để biến Quốc Hội khóa này đi vào lịch sử như một Phường Chèo! Hãy dùng lá phiếu hiện tại của chúng ta để răn đe chúng nó phải run sợ cho mỗi hành động chính trị trong tương lai của mỗi cá nhân chúng nó, từ tên bí thư đầu sỏ đến thằng TNXP tại địa phương!

Chúng ta hạ chúng nó bằng lá phiếu vào hiệp một, đồng bọn chúng sẽ triệt hạ lẫn nhau tàn bạo hơn vào hiệp hai, và đó là tất yếu trong bối cảnh tranh ăn như hiện nay. Bọn chúng không muốn cũng không được!

Các bạn trẻ hãy hướng dẫn đồng bào bằng các ký hiệu hướng dẫn như sau vào các poster lý lịch của chúng được bày dán tại địa phương. Chỉ các bạn mới biết rõ tên nào cần loại và cần giữ cho một quốc hội phường chèo!Chúc đồng bào bầu cử thắng lợi!

19.05.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo