Biển đã chết dân làm sao sống nổi - Dân Làm Báo

Biển đã chết dân làm sao sống nổi

Biển đã chết rừng khô đồng ngập mặn
Tiếng kêu gào đã thấu tận trời cao
Mẹ khổ đau cha oán hận dân trào
Em khát sữa đợi lương vào anh chị(1)

Căn nhà trọ nơi xóm nghèo phố thị
Người công nhân rau cháo chỉ qua ngày
Xăng điện tăng giá thực phẩm đổi thay(2)
Cần kiệm mãi vẫn trắng tay cuối tháng

Nhà lầu lớn siêu xe là của đảng(3)
Chúng tận thu sức trẻ bạn và tôi
Chúng bán quê hương cho giặc Hán rồi
Nhìn dân đói chúng vẫn ngồi không nói

Biển đã chết dân mình sao sống nổi(4)
Hỡi công nhân khổ cực bởi vì đâu
Bởi đảng ta đã bán nước cho Tàu
Nên tất cả cứ ôm nhau chịu khổ

Đảng lừa rối mình đừng đi bầu cử
Hãy cùng nhau ta xuống phố biểu tình
Anh em mình muốn được sống văn minh
Phải đánh đổi dẫu máu hồng có đổ?


Cù Huy Hà Bảo


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo