Biển và ngư dân - Dân Làm Báo

Biển và ngư dân


Cá Vũng Áng chết trôi tràn lên mạng
Tắt computer rồi mà vẫn bốc mùi hôi
Họ hàng cá tôm có nguy cơ tuyệt tự
Còn ngư dân thì ngoắc ngoải trên bờ

Chu xuân Phàm của Formosa lên lớp
Thí sinh trả lời chọn 1 trong 2
Đất nước mình đảng đã bán rồi sao?
Mà Phàm phán chọn cá tôm hay thép!

Ai cõng rước Formosa vào Vũng Áng?
Trọng lú đâu, đảng trưởng trả lời đi !
Ai xả thải độc chất Chrome vào lòng biển?
Để đảng chư hầu lè lưỡi liếm, nói vòng vo!

Dân bức xúc biểu tình lên tiếng
Bầy hán nô đánh đập can ngăn
Chúng diễn kịch ăn cá tươi rồi tắm biển
Lại thêm trò múa rối nước lừa dân

Hồn cá biển dạt vào bờ vất vưởng
Tìm ngư dân của 4 tỉnh miền Trung
Thôi các bác nên bỏ nghề đi biển
Học nghề mộc đóng hòm cho chắc cú
Để chui vào chờ nhắm mắt xuôi tay !!
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo