Dân chủ đến thế là cùng... đường! - Dân Làm Báo

Dân chủ đến thế là cùng... đường!

Còn ai không đi đẻ cho cái bầu của đảng, đặc biệt đối với các sinh viên, thì sẽ:Và nếu không đi chịu đi bầu theo lời đảng biểu thì đã có cán bộ đảng ta tự bầu tự đẻ ra một lũ bầy đàn:Nhưng dù có phải gạch dùm, bầu dùm, hù doạ cho đúng tinh thần cải cách ruộng, đảng ta đã đẻ trước khi bầu, các bút nô đã viết sẵn những phóng sự hoành tráng với tỉ lệ 99.9999999% người dân đi đập cái bầu cho đảng. Trong thời đại Hồ Tập Chương, định hướng sở hụi chủ nghỉ, mọi sự đã được đảng ta định hướng trước:


Dân chủ đến thế là cùng đường!

Cùng đường khi cả nước được lãnh đạo bởi 1 tên mang biệt hiệu là Lú, lãnh đạo 90 triệu người đi bỏ những lá phiếu vào... HÒM.


Nguồn:

- FB Linh Nguyễn


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo