Em có biết? - Dân Làm Báo

Em có biết?

Em có biết ai là kẻ thù truyền kiếp
Bắt dân ta nô lệ một ngàn năm
Bao đời nay vẫn giuơng vuốt nhe răng
Mong chiếm lấy nước ta làm quận, huyện?


Em có biết ai là tên xâm lược
Chiếm Lão Sơn, Bản Giốc, Nam Quan
Hoàng Trường Sa, Đông Hải mưu toan
Chặn nước Việt tìm đường vươn ra biển?

Em có biết vì sao quê hương mình chinh chiến
Hàng triệu người ngã gục ở Trường Sơn
Bắc với Nam nhìn nhau với cặp mắt căm hờn
Như thù hận có từ muôn kiếp trước?

Em có biết ai là người bán nước
Bán giang sơn cho bè lũ Bắc Kinh
Để muôn năm bám trụ tại Ba Đình
Làm thái thú hiển vinh đời gian tặc?

Em có biết quanh em ai là giặc
Giặc nội xâm đang hút máu dân mình
Xây tượng đài ngàn tỷ Hồ Chí Minh
Tên đồ tể - Người bên kia biên giới?

Em có biết vì sao trên thế giới
Nước Việt Nam ở cuối bảng xếp hàng
Thua cả Lào, Cam Bốt, Thái Lan...
Sau 70 năm xây thiên đàng cọng sản?

Em có biết tại vì ai bè bạn
Bỏ quê hương, bỏ đảng, bỏ "bác Hồ"
Ra nước ngoài để làm đĩ, lao nô
Dù phải sống một cuộc đời tăm tối?

Em có biết bọn người nào gian dối
Miệng bô bô hô dân chủ, tự do
Cai trị dân bằng xiềng xích, xin cho
Từ manh áo đến cái đinh, củ sắn?

Em có biết nếu hôm nay em cúi mặt
Thì nay mai con cháu ắt lai Tàu
Và gia tài để lại cho mai sau
Là xương máu trộn mồ hôi, nước mắt?

Em có biết tình yêu nào tha thiết nhất
Nếu mất đi sẽ mang kiếp tôi đòi
Và quê hương, dân tộc, giống nòi
Cũng sẽ mất không bao giờ trở lại?

01/05/2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo