Hội của những ông bà nghị gật - Dân Làm Báo

Hội của những ông bà nghị gật

Tiến Bộ (Danlambao) - Chế độ một đảng là của thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp không thể phù hợp với thời kinh tế thị trường. Bộ máy mới nhưng thể chế cũ, chẳng thấy có gì tiến bộ. 

Gần đến ngày bầu cử quốc hội, nhưng các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội và hội đồng Nhân dân các cấp chỉ đi thuyết trình qua loa chương trình hành động với dân và chỉ tiếp xúc với một số cử tri bưng bô tức là ăn theo, hô ủng hộ.

Cho nên mọi người phải gạch hết vì chúng coi thường cử tri chúng ta. Đến tận ngày bầu cử đa số nhân dân vẫn không biết, các ứng cử viên trúng cử sẽ làm gì? Tại địa điểm bầu cử chỉ thấy danh sách các ứng viên với bằng cấp và tiểu sử sơ bộ (bằng cấp thì có thể thuê học hộ, thành tích thì mấy ông hiệp thương thêu dệt nên ai khẳng định được là đúng, thế nên nhiều đại biểu suốt cả nhiệm kỳ quốc hội đi họp chỉ ngủ gật và chẳng làm được gì có lợi cho dân.

Đặc biệt là không có cơ chế để nhân dân miễn nhiệm, nếu đại biểu Quốc hội đó không thực hiện đúng cam kết của mình. Hơn nữa chỉ có ba quận hoặc huyện bầu cho đại biểu mà không phải cả nước bầu cho đại biểu đó nên rất dễ mua chuộc, kiểu như ban bầu cử thấy đại biểu có uy tín ở chỗ nào thì đưa về địa bàn đó v.v... cho nên bầu cử Quốc hội ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức, thế mới có chuyện đi bầu cử hộ với tâm lý nó sắp xếp hết rồi chẳng bầu thì nó cũng trúng (quá trình hiệp thương chính là quá trình mua bán của các ứng viên đâu vào đấy rồi). 

Những ngày qua loa phóng thanh ra rả đọc về quy định bầu cử, cái quan trọng là các ứng viên phải thuyết trình chương trình hành động, trúng cử sẽ làm gì, không hoàn thành thì sẽ ra sao, thì không có. 

Chế độ một đảng đểu giả ở chỗ nó tự đặt ra quy định rồi bắt mọi người phải thực hiện mà không xác lập quyền lựa chọn thực chất của nhân dân về đảng lãnh đạo, vì vậy quyền dân chủ ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức. Những kẻ thích một đảng như hiện nay, thực chất là vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và đi ngược lại ích chung của nhân dân. Quốc hội hình thức ở chỗ khi nhân dân có việc bức xúc cần giải quyết đến đoàn đại biểu quốc hội, mặc dù trụ sở xây hoành tráng, nhưng công việc thì điệp khúc chuyển đơn về vị trí chính quyền cơ sở, rồi sự việc của dân lại chìm vào quên lãng không có ai giải quyết lặp đi lặp lại, khóa trước giống như khóa sau tiếp diễn mãi. 

Các nước đa đảng-dân bầu-không bạo lực, các ứng cử viên phải đi thuyết trình chương trình hành động với dân trước hàng năm, để nhân dân lựa chọn, nếu không làm được sẽ bị miễn nhiệm. 

Ngược lại chế độ một đảng là của thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp không thể phù hợp với thời kinh tế thị trường. Đả đảo bọn giáo điều Nguyễn Phú Trọng cố thủ giữ chế độ một đảng như hiện nay, phạm tội tày trời với nhân dân.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo