Khi cá bị cắt hộ khẩu - Dân Làm Báo

Khi cá bị cắt hộ khẩu

Cộng hòa xã hội cá ngựa Việt Nam
Vũng áng - Formosa - Cá chết
Xin xướng danh họ tên cá biển
Giờ không còn hộ khẩu biển miền Trung

Cá cơm, cá liệt, cá mành
Cá mai, cá nục, cá ngừ, cá hanh
Cá thu, cá chẻm, cá cờ
Cá chuồn, cá đổng, cá dìa, cá chim
Cá ngộ, cá trích, cá mòi
Cá đuối, cá nhám, cá lù đù, cá sơn
Cá dưa gang, cá chấm, cá bò
Cá lò có, cá lầm, cá mối
Cá hố, cá chù, cá hồng, cá lạt
Cá bạc má, cá sòng, cá mó
Cá nhái, cá ngân, cá phèn, cá rựa
Kể sau cùng là cá lưỡi trâu...

Chúng đã chết, hy sinh vì nhiễm độc
Tràn lên bờ hỏi tội lũ Việt gian
Bán Vũng Áng cho Tàu xây nhà máy
Đảng ăn tiền nên ngậm miệng làm thinh

Khói, chất thải nhiễm môi trường trầm trọng
Giết dần mòn cả dân tộc Việt ngủ mê say
Cuộc chiến nầy âm thầm không tiếng súng
Bàn làm chi hậu vận nước chư hầu.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo