Nín lặng - Dân Làm Báo

Nín lặng

Nguyễn Tâm Linh (Danlambao) - Kể từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay người dân Việt Nam đã quá rõ cái trò lừa bịp của Đảng Cộng Sản! Dù gì đi nữa họ chỉ là con chốt trên ván cờ.

Bao nhiêu lần dân xuống đường biểu tình đều bị chúng dùng bọn công an, bọn côn đồ, bọn đầu gấu, thành phần mang băng đỏ, bọn quần chúng tự phát, bọn dư luận viên, bọn trôi sônglạc chợ... trấn áp lê dân.

Chẳng có bút mực nào tả cho hết nỗi uất nghẹn, đau thương của người đi biểu tình. Chẳng dò được bao nhiêu người mất tích, bị bắt nhốt đem đi? Bao nhiêu kẻ bị chúng tra tấn đánh đập? Mất mát, tốn hao sức lực, tiền của, vật chất để rồi lê dân ấm ức nhìn đảng diễn trò bỉ ổi hèn hạ ngay trên quê hương mình hơn 41 năm trôi qua. Chẳng lẽ cái trò nầy cứ tiếp diễn mãi?

Bạn thử hình dung nước mình mấy ngày nữa có một vị tổng thống Hoa Kỳ đến viếng thăm, bắt tay...

Thăm đảng CSVN? Thăm sự tình người dân Việt hay thăm cả hai? Đảng đang sửa soạn, dự bị chu đáo để tiếp rước một vị lãnh tụ của một đất nước cựu thù! Chắc là phải có thêm người để dẹp biểu tình? Chắc phải có nhiều người bị đánh, bị bắt thêm nữa?

Nghĩ đến điều nầy tôi liên tưởng đến hình ảnh nếu tổng thống Obama khi đến đất nước mình... chắc phải đặt dấu hỏi khi nhìn thấy nhà dân cửa đóng then gài, đường phố chỉ dành cho bọn CS và thuộc hạ.

Đây là cách bày tỏ biểu tình nín lặng, không đổ máu, lê dân không bị bắt nhốt, là cách khước từ, tẩy chay cái chế độ CS bạo tàn trước sự viếng thăm của vị nguyên thủ một cường quốc.

Đôi ba ngày dân lành ngồi trong nhà, nghỉ ngơi cho cái thân xác không bị nầy bị nọ chắc chẳng mất mát gì nhiều?

Nín lặng để rồi nhìn thấy đảng CSVN đánh gió! (?)
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo