Obama đến chơi nhà * - Dân Làm Báo

Obama đến chơi nhà *


Quí hóa làm sao bác đến nhà
Nhân quyền đi vắng, đảng làm cha
Tự do bánh vẽ, dân than đói
Dân chủ dân đòi, đảng chẳng cho!

Trà Tàu uống mãi dân khô cổ
Khát nước nên thèm cốc Côca
Hoan hô Tổng Thống Hoa Kỳ Quốc
Chết đi cái đảng chó Ba Đình.

* Chú thích: Cảm tác khi đọc bài thơ: "Bạn đến chơi nhà" của Cụ Nguyễn Khuyến.Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo