Đáp án cá chết - Dân Làm Báo

Đáp án cá chết

Cá nhiễm độc thì cá lăn ra chết
Chuyện thường tình xứ đô hộ phủ An Nam
Đừng bày vẽ giúp thiện tâm thiện chí
Làm rối thêm tình nghĩa Việt Tàu

Chuyện cá chết trong nhà chưa tỏ
Mà sao you ngoài ngõ đã hay
Đế quốc Mỹ quả là rắc rối
Mặc đảng tao đừng chõ mỏ vào

You uống sữa ăn bơ nên chậm hiểu
Hamburger sao sánh với bánh bao
Uống lon Coke dỡ hơn trà "Thái Đức"
Obama thua kế Tập cận Bình

Vạn vạn tuế xì dầu và nước mắm
Cùng ăn cơm cầm đũa cảm thông nhau
Tình đồng chấy ruột rà chung tần số
Khỏi luận bàn chuyện cá chết vì đâu

Dân muốn biết đảng có ngay đáp án
Môi Nghệ An che hàm răng thép Formosa
Phải ngậm miệng để răng khỏi lạnh
Nếu không thì răng sẽ cắn sứt môi


Babui
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo