Formosa Hà Tĩnh, đại học Fulbright - Một hệ nằm trong tay Nguyễn Tấn Dũng, tên tội đồ khủng khiếp - Dân Làm Báo

Formosa Hà Tĩnh, đại học Fulbright - Một hệ nằm trong tay Nguyễn Tấn Dũng, tên tội đồ khủng khiếp

Trần Quang Thành (Danlambao) - Mấy ngày qua dư luận ồn ào về ông Bob Kerrey, người được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng tín thác đại học Fulbright Việt Nam (FUV), nhất là sau 2 bài viết phản đối ông Kerrey của bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Có nguồn dư luận khác lại đặt câu hỏi ai đang đứng sau thao túng đại học Fulbright, ai mới là tác giả đích thực của 2 bài viết mà người đứng tên là bà Tôn Nữ Thị Ninh?

Từ Hà Nội, Giáo sư Phạm Toàn, trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã nói lên một vài suy ngẫm của mình quanh câu chuyện đai học Fulbright và lời phát ngôn của bà Tôn Nữ Thị Ninh.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo