Lao nô xuất khẩu Ma ze in Việt Nam - Dân Làm Báo

Lao nô xuất khẩu Ma ze in Việt Nam

Đừng chê đảng bần cố nông ngu dốt
Bình tĩnh xem Phúc niểng xổ tiếng Anh
Ma ze in Vờ Nờ vang lốp bốp
Tưởng nghe lầm Phúc gọi mác lê nin

Phúc đầu niểng bụng một bồ bia bọt
Đi chào hàng chắc hẳn sẽ lời to
Dân bán dạo cho khách Tây giải nghệ
Gặp kỳ phùng địch thủ tiếng Ăng Lê

Xổ ngoại ngữ vang trời như chém gió
Bằng tiếng Anh được xếp hạng B bò
Ai dám bảo Phúc mua xài bằng giả
Thấy chưa tin nghe Phúc nói mới tin

Đảng chư hầu chọn Phúc làm thủ tướng
Rất xứng tầm với vận nước hôm nay
Cá biển chết chẳng còn gì xuất khẩu
Phúc kêu gào ta xuất khẩu lao nô
Ma ze in Việt Nam , Ma ze in Việt Nam

Người xa xứ


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo