Nhân ngày báo chí kắt mạng, con thách mấy bố... - Dân Làm Báo

Nhân ngày báo chí kắt mạng, con thách mấy bố...

Hồ Thông Tin (Danlambao) - Thưa mấy bố, con tên là Hồ Thông Tin, chủ nhiệm báo người cùng cực sắp sửa ra đời. Em báo giấy mang tên cùng cực này được đẻ chính thức, chui ra lò công khai hoành tráng hay bị đẻ chui, đẻ lậu, đẻ bể bánh tráng là tùy vào phản ứng của mấy bố mấy mẹ về lời thách thức này.

Một lần nữa, con tên Tin, họ Hồ, năm nay 18 tuổi. Con có một mẹ nhưng nhiều cha. Một ông tên là Quang, ông kia tên là Quốc, ông nọ tên là Minh, ông khác tên là Tiên, có ông tên là CB vì ổng bự. Và một đống ông khác, gom lại được gọi là ông cha già DT. Tuổi đời con còn nhỏ nên gọi các đồng chí lãnh đạo Trọng Phúc Quang Ngân là mấy bố (mẹ) cho phải đạo làm người không cộng sản, vì mấy đồng chí giờ đã già hơn cái tuổi bố Hồ nhà cháu leo lên làm cha già DT.

Con thách mấy bố - nhất là bố Phúc vừa mới tuyên bố trong ngày báo chí kắt mạng rằng “Người làm lãnh đạo như tôi ngày nào cũng đọc báo để lắng nghe ý kiến, tâm tư của nhân dân. Tôi thật sự trân trọng tinh thần lao động hăng say, nhiệt huyết, trách nhiệm của các phóng viên trong các sự kiện lớn của đất nước...” (*) - là các bố có ngon thì:

Để tờ báo người cùng cực của con được tự do ra đời, tự do khóc, tự do bú, tự do oe oe thể hiện ý kiến, tâm tư của thằng dân đen để cho lãnh đạo các bố lắng nghe mà không bị các bố xác búa và liềm ra nạo thai hay bóp cổ cho nó chết.

Lời thách thức chỉ đơn giản như thế. Không cần phải lôi hiếp pháp của các bố ra để chứng minh cho quyền tự do báo chí, chẳng phải lôi công ước quốc tế ra để hù về đệ tứ quyền, và cũng không thèm lôi tổ cha bác Hồ và Người Cùng Khổ ra mà tả khổ cho quyền được làm báo mà không bị tan xác.

Vậy nghe mấy mẹ mấy bố Trọng Phúc Quang Ngân. Báo chí lề đảng của làng đĩ mấy trăm tờ giấy chùi không hết, mấy trăm tờ mạng giết không xong, hùng dũng sang trọng thấy mẹ. Sợ gì nhóc tì người cùng cực này. Có ngon thì bút chơi với bút chứ cứ cái mửng còng chơi bút, súng chơi viết thì quả là nền báo chí kắt mạng mà thôi.

22.06.2016


________________________________Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo