Thành phố "hòa bình" của Đinh La Thăng - Dân Làm Báo

Thành phố "hòa bình" của Đinh La Thăng

Phát biểu của Bí thư thành Hồ 
tại Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo