Thiếu cán bộ có tâm!?: sao kỳ vậy ta!!! - Dân Làm Báo

Thiếu cán bộ có tâm!?: sao kỳ vậy ta!!!

CTV Danlambao - Đó là lời tuyên bố của ông đại biểu cộng sản phó trưởng đoàn QH thành Hồ khi giải thích nguyên nhân dẫn đến những bất cập đang cản trở kinh tế đất nước. 

Tại sao ông Trần Du Lịch lại phát biểu một câu cực kỳ phản động như thế. Theo điều luật 258 thì ông đang "lợi dụng quyền tự do, dân chủ" để nói xấu đảng.

Cán bộ toàn là đảng viên CS, là những người trường kỳ "sống, chiến đấu, học tập theo gương bác Hồ vĩ đại". Cả một dàn cán bộ đảng từ trung ương đến địa phương, đông như quân Nguyên mà ông lại nói thiếu cán bộ có tâm thì chẳng khác gì ông chửi nát chế độ ta!? Chẳng khác gì ông nói gương bác chỉ đáng để lộng kiếng?

Ngoài việc theo thế lực thù địch tấn công vào tư cách cá nhân cán bộ đảng, ông Trần Du Lịch còn tấn công vào cả guồng máy lãnh đạo của đảng ta khi ông cho rằng bộ máy hành chính của đảng không hiện đại hóa - tức là cổ lỗ xỉ; Bộ máy hành chính chồng chéo, trách nhiệm không rõ ràng, không xử lý dẫn đến sai nhưng không ai phải chịu trách nhiệm - tức là cả đám vô trách nhiệm.

Nói thế thì không bị ngài TBT của đảng xếp vào danh sách "những việc cần làm ngay" thì cũng lạ.

Phát biểu của ông phó trưởng đoàn QH xảy ra trong chương trình Tọa đàm “Khát vọng Việt Nam 2035” do Phòng Công nghiệp Việt Nam tổ chức (*). Nó thể hiện đúng nỗi "khát" của dân tộc Việt Nam dưới tài lãnh đạo của những kẻ không "tâm" cộng sản: Chúng ta sẽ cứ "khát" mãi cho đến năm 2035.

19.06.2016


____________________________________Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo