Tượng đài cho cá chết - Dân Làm Báo

Tượng đài cho cá chết

Cá Vũng Áng hy sinh vì nước độc
Đảng Ba Đình vẫn câm điếc làm thinh
Sợ há miệng mắc quai sai khẩu lệnh
Phận tôi đòi đầu đội chệt vai mang

Cá Vũng Áng đi vào văn học sử
Hai tháng rồi đâu phải mới hôm qua
Mùi cá chết thối rùm trên facebook
Động cơ nào? động cơ nổ Formosa

Cá Vũng Áng mở ra trang sử mới
Cho nhân dân nhận diện đảng chư hầu
Thấy hình cá đảng biếng ăn bỏ ngủ
Sợ dân biểu tình, sợ bác đảng lung lay

Rất thiệt thòi cho 4 tỉnh Miền Trung
Nếu chưa có tượng đài cho cá chết
Tượng đài Sơn La đảng chi ra nghìn tỉ
Chẳng lẽ sợ Tàu, tượng cá chết không xây

Đợi 20 năm sau có ai về Vũng Áng
Xem còn không nhà mày thép Formosa
Nếu ai hỏi Nị từ đâu đến?
Cứ thật thà khai báo Ngộ Chinese


Babui
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo