Đứng Lên - Dân Làm Báo

Đứng LênTrình bày: Dạ Lan & Quốc Anh - Sáng tác: Trương Phúc Hậu

Đã đến lúc anh em ta cùng nhau đứng lên
Mang dòng máu da vàng người Việt Nam
Đòi Dân-Chủ, đòi Tự-Do công bằng Nhân-Ái
Người người dân đứng lên xây lại Việt Nam

Đã đến lúc nhân dân ta cùng nhau đấu tranh
Đem hạnh phúc cho muôn nhà Việt Nam
Cùng chung sức cùng đánh tan loài quỷ dữ
Người người dân đứng lên xây lại Việt Nam

Hơn ba mươi lăm năm qua
Dân ta sống trong đọa đầy
Cộng Nô cướp đất người dân quê
Em thơ bán thân vì cơm áo
Tuổi trẻ không có một tương lai

Đã đến lúc anh em ta cùng nhau đứng lên
Mang dòng máu da vàng người Việt Nam
Đòi Dân-Chủ, đòi Tự-Do công bằng Nhân-Ái
Người người dân đứng lên xây lại Việt Nam
Đòi Dân-Chủ, đòi Tự-Do công bằng Nhân-Ái
Người người dân đứng lên xây lại Việt Nam
Đòi Dân-Chủ, đòi Tự-Do công bằng Nhân-Ái
Người người dân đứng lên xây lại Việt Nam


Trương Phúc Hậu


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo