Đừng đổ dầu vào lửa - Dân Làm Báo

Đừng đổ dầu vào lửa

Đế quốc Mỹ bọn ngồi lê đôi mách
Đợi đảng ta lúc bối rối tang gia
Như cá chết rồi phi cơ mất tích
Nhảy vào mồm đề nghị giúp không công.

Thị Nịnh đâu? hãy hồi đáp: say No
Đồng chí Tập hứa tận tình giúp đảng
Động cơ nổ là 16 vàng 4 tốt
Sẽ đẩy nhanh vào quỹ đạo chư hầu.

Chuyện cá chết bây giờ là chuyện nhỏ
Hai phi cơ mất tích mới là to
Mai Phan Lợi bị Ba Đình đấu tố
Phao tin đồn tan xác pháo phi cơ.

Đoàn kịch nói Ba Đình phường múa rối
Chi bộ Tàu được điều khiển từ xa
Nhập vai diễn bầy Trọng, Quang, Ngân, Phúc
Không hổ danh nòi xu nịnh ươn hèn.

Miệng đảng sủa luôn có gang có thép
Đừng mơ hồ như Tào Tháo đa nghi
Phi cơ rớt do tai bay vạ gió
Đứng đỗ thừa lòng đại Hán(g) bao la.

22.06.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo