Đường Hùng Vương xe anh qua - Dân Làm Báo

Đường Hùng Vương xe anh qua


Nhạc phẩm vui "Đường Hùng Vương xe anh qua" (cải biên từ bài hát "Đường Trường Sơn xe anh qua" của nhạc sĩ cộng sản Văn Dung). Nội dung bài hát phản ánh tình trạng mại dâm tồi tệ, tràn lan ở thành Hồ ngày nay.

Đặt lời mới và trình bày: Dâu bể tang thương (Danlambao)


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo