Việt Nam đã hoàn thiện CNXH - Dân Làm Báo

Việt Nam đã hoàn thiện CNXH

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Không đúng như lo ngại của đảng trưởng CSVN trước đây hai năm, đảng “ta” đã xây dựng dứt điểm CNXH vượt chỉ tiêu trước thời hạn ít nhất là một thế kỷ.

Hẳn mọi người đều nhớ, đặc biệt là những người còn đang tiếp tục mê man con đường “bác đi” lại càng nhớ nhanh nhớ mạnh nhớ vững chắc, lời Tổng Bí Lú phát biểu ngày 23/3/2013 trong cuộc thảo luận góp ý về bản dự thảo hiến pháp mới:

“...Đổi mới chỉ là giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (Thanh Nien online ngày 26-10-2013)

Khi nghe người thừa kế sự nghiệp “tìm đường kíu nước” của cha già DT phán như thế, Cu Tèo hơi bị nản, nếu không nói là tuyệt vọng - nay gọi chung một túm là “bức xúc”- vì chắc tỏng cu không còn ngo ngoe đến ngày đó để mà thò vào thiên đường XHCN. 

Cu đã có công với cắt mạng bằng việc bỏ học từ lớp ba trường làng, để đi xây dựng CNXH. Ngày lên đường vô bưng, cu hồ hởi phấn khởi, những tưởng nếu đời cu chưa được hưởng, thì cũng tới đời con- “hy sinh đời bố, củng cố đời con” ấy mà, nhưng dè đâu, theo lời bác cả Lú, “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”, thì chẳng những đời cu, đời con cu bỏng dỏng *, mà đời cháu cu cũng chắc gì có được chút cơm cháo của “CNXH hoàn thiện”.

Nói đến “CNXH hoàn thiện” là nói đến cái gì cũng tuyệt cú mèo. Nghe mà ham. Ham nhất là nhân dân được leo lên làm ông chủ, bà chủ; còn cán bộ thì xuống làm thằng đầy tớ, con đầy tớ nhân dân; không như dưới thời Thực Dân, Phong Kiến, nhất là thời Mỹ Ngụy, nhân dân bị bọn cầm quyền bóc lột tận xương tủy, ăn thì cơm độn sắn mì, bo bo; mặc thì, đàn ông con trai “mỗi năm ba tấc vải thô, lấy gì che kín cụ Hồ em ơi” ; đàn bà con gái mỗi năm một bẹt vải mùng, giặt đi giặt lại, bùng nhùng háng em.

Ấy thế mà giấc mơ nay đã hiện thực. Tục ngữ VN có câu “Lụt thì lút cả làng”, nhưng nay VN ta nhờ đã xây dựng xong CNXH hoàn thiện, lụt không còn lút cả làng theo truyền thống nữa, mà lụt chỉ lút ông bà chủ nhân dân, còn đầy tớ thì đã có ông chủ, bà chủ cõng:

Một đầy tớ đến sở

Một bầy chủ đi làm

Thấy hai bức hình chủ và tớ cùng đi làm trên đây, Cu Tèo hết biết còn nói năng chi nữa, vì một bức hình bằng nghìn lời nói. Cu chỉ biết hồ hởi phấn khởi và tri ân Cắt Mạng đã dứt điểm CNXH hoàn thiện trước thời hạn “không biết cuối thế kỷ này đã xoay xong chưa”.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo