Sao hỏi mãi dân tộc Việt về đâu - Dân Làm Báo

Sao hỏi mãi dân tộc Việt về đâu

Sao hỏi mãi dân tộc Việt về đâu
Chẳng về đâu chẳng đứng lên kịp thời
Dang tay đấm sao che thấu mặt trời
Không nhấc chân sao đi tới năm châu

Nghe đường mật muối đại dương bỗng đắng
Được điều chi thấy mất cả trăm năm
Cùng biển thẳm chết rồi ai nhìn ngắm
Chôn thải độc chôn giống nòi Việt Nam

Dân ngó tương lai đen quá phải không
Đen như biển sẫm một màu độc dược
Như máu Lạc Hồng không chảy một dòng
Như cá hy sinh nước nhà cá cược

Đừng ca nữa bài cá sống vì nước
Nước nhiễm độc giờ cánh buồm treo gió
Phận nước treo trên nhục hèn vết xước
Cá trên thớt tang trắng cả non sông

Gieo rắc chi đau thương ngày phán tội
Che mặt ngoại nhân làm cá hai mang
Này tướng hùng sao làm thân con rối
Không giành sơn hà bảo vệ nhân dân?
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo