Trả cá, biển và quê hương tôi - Dân Làm Báo

Trả cá, biển và quê hương tôi

Vạn cá chết chất đầy trong biển nhớ
Biển cạn rồi, sóng lỗi nhịp bình yên
Đời cát bỏng, ngư dân sao bám biển
Bao tàu lạ còn tập bắn ngoài khơi

Đất nước tôi lúc này toàn người lạ
Máy bay lạ, nhà máy lạ Fuc-mosa
Điều lạ lùng bán rẻ nốt dân ta
Đại hạ giá tương lai đất nước 500 triệu đô la

90 ngày cá chết không nhắm mắt
Đến hôm nay càng gào khóc nỗi đau
Phun máu thủy-triều-đỏ là bầy Ích Tắc
Cúp điện ư, đầu độc biển đến đâu

Để tang cá, lũ mắc cạn chúng ta thề dựng tượng
Dựng lại thông tin minh bạch phố phường
Dựng biển, môi trường lóng lánh thủy ngân
Dựng lại chính quyền bạch hóa quyền dân.Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo