Nguồn gốc, ý nghĩa của tự do - Dân Làm Báo

Nguồn gốc, ý nghĩa của tự do

Le Nguyen (Danlambao) - Thời nguyên thủy hoang sơ, thuở loài người còn ăn lông ở lỗ, chưa bị phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục, giáo dục, luật pháp chi phối và con người sống đời sống hoàn toàn tư do: Tự do lang thang giữa núi rừng trùng điệp, giữa biển cát sa mạc mênh mông; Tự do vui sống, chiêm ngưỡng cảnh núi rừng hùng vĩ của thiên thiên; Tự do săn mồi hái trái từ thực vật, động vật đến thủy hải sản và tự do gây chiến, cướp bóc, chiếm đoạt tài sản vật chất kể cả chiếm hữu con người làm của riêng.

Cuộc sống tự do của loài người nguyên thủy kéo dài hàng vạn năm và bắt đầu bị giới hạn do nhu cầu phát triển cộng đồng, kết thành xã hội và thành lập quốc gia. Kể từ khi lập quốc, con người bắt đầu bị luật pháp chi phối, giúp nâng cao ý thức đạo đức thiện-ác, tốt-xấu làm thay đổi nếp sống tự do hoang dã man dại, mạnh được yếu thua của loài người. 

Cũng chính từ lúc tự do của loài người bị luật pháp, pháp lệnh can thiệp “thô bạo” do tà dục của giai cấp thống trị áp chế lên tầng lớp bị trị khiến cho tự do ngày càng bị giới hạn, biến dạng và tự do trong “khuôn khổ” cứ thế tuần tự diễn ra... diễn ra cho đến lúc tầng lớp bị trị hoàn toàn mất tự do, trở thành thân phận nông nô trong các lãnh địa của quân chủ phong kiến Âu Châu và biến thành nô lệ cho tầng lớp tư bản hoang dã trong thời cách mạng kỹ nghệ cường thịnh của Âu Châu.

Đứng trước khủng hoảng xã hội toàn diện, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của loài người, nhiều tư tưởng khai sáng, tiến bộ tích cực ra đời nhằm giải phóng, thay đổi những cuộc đời, những thân phận nông nô, nô lệ và phục hồi nhân phẩm, nhân quyền với đầy đủ các quyền mà con người sinh ra đều được hưởng. Cùng lúc các nhà tư tưởng cấp tiến tạo ra cơ hội, thiết lập cơ chế bình đẳng cho mọi người sống chung trong cộng đồng, xã hội, quốc gia được ấm no, hạnh phúc...

Từ tư tưởng khai sáng có ý thức của trí tuệ nhân bản của các tư tưởng gia vĩ đại của nhân loại giúp cho tự do của loài người được tái lập và mở rộng đường cho nhu cầu phát triển xã hội của thời đại kỹ nghệ. Trong cuộc vận động, giải phóng, thay đổi tư duy độc tài, độc tôn của tầng lớp thống trị phục hồi tự do cho con người, tập trung vào ba loại tự do nền tảng: tư do cá nhân, tự do chính trị và tự do kinh tế. 

1. Tự do cá nhân được phục hồi trong thời kỳ này được hiểu như tự do lựa chọn cách sống, tự do tín ngưỡng, tự do lựa chọn ngành nghề và tự do lựa chọn người bạn đời cho mọi người sống chung trong cộng đồng xã hội, quốc gia.

2. Tự do chính trị được công nhận là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tham gia thiết lập chính quyền hiến định, tự do cho công dân trưởng thành bầu chọn người đại diện tham gia chính quyền hoặc tự thân tham gia chính quyền.

3. Tự do kinh tế đầu tiên được diễn giải như là tự do điều hành kinh tế, tự do theo đuổi quyền lợi riêng tư, tư do kinh doanh, tự do sản xuất, tự do sở hữu tư sản gồm động sản cũng như bất động sản và cả tự do sở hữu sản phẩm trí tuệ.

Vào thời kỳ đấu tranh giải phóng con người khỏi áp bức của giai cấp thống trị độc tài, độc tôn để tái lập quyền tự do của con người được đấng tạo hóa ban tặng, là khởi đầu từ tự do cá nhân, tự do chính trị và tự do kinh tế. Trong ba loại tự do, thiết nghĩ tự do cá nhân là ưu tiên hàng đầu của đấu tranh giành lại quyền tự do của con người và tự do cá nhân chính là tự do khởi nguồn của mọi sự tự do. Vì thế trong đấu tranh, các nhà đấu tranh đã đòi hỏi nhà cầm quyền phải hành động, phải tháo gỡ chướng ngại, bế tắc để người dân, để con người được vui hưởng tư do, mưu cầu hạnh phúc và tự do cá nhân là căn nguyên tự do của con người tự do.

Nhìn lại diễn biến tư do trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, khiến những ai có lòng với đất nước, con người Việt Nam không khỏi phải ngậm ngùi cho thân phận con sâu, cái kiến của con người Việt Nam sống trong đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đến hôm nay nhân loại bước sang thế kỷ 21, dân tộc ta đã đổ biết bao xương máu cho tư do nhưng vẫn chưa hít thở được khí trời tự do. Dân tộc ta vẫn còn oằn mình dưới ách cai trị khắc nghiệt, độc ác, bất công của tập đoàn thống trị cùng màu da, màu mắt và cùng tiếng nói như mình. Ôi, đau xót nào hơn!

Để tái lập trật tự, định hướng phát triển tương lai, giải phóng tư tưởng nô lệ, con người nô lệ và thân phận nông nô của con người thời quân chủ phong kiến. Để giải phóng chế độ nô lệ, những bộ óc vĩ đại của nhân loại đã mở đường khai lối cho loài người tìm về tự do với nhận thức, ý thức tự do mang đậm tính nhân văn đầy trí tuệ. Thế nhưng tầng lớp thống trị, đảng cầm quyền nhà nước độc tài công sản Việt Nam đã đi ngược chiều tiến hóa tự do của nhân loại, chúng khôi phục thứ tự do hoang dã, man dại của thời ăn lông ở lỗ, thuở loài người man di, săn bắt hái trái, ăn thịt lẫn nhau. 

Thứ tự do mạnh được yếu thua, công lý thuộc về kẻ mạnh, rất rừng rú như đã, đang diễn ra trên quê hương Việt Nam mến yêu. Thứ tự do mà đảng, nhà nước hoang dã csVN rao giảng, nhan nhản trước mắt hằng ngày, là tự do cướp đất nông dân, tự do cấu kết với tài phiệt quốc tế bóc lột sức lao động công nhân. Tự do bức cung ép cung, ngụy tạo chứng cứ, thay đổi chứng cứ nhằm kết án người dân thấp cổ bé miệng. Tự do tham nhũng, hối lộ, buôn đất rừng, bán biển đảo của tổ tiên. Tự do rút ruột công trình, ăn cắp của công làm của riêng. Tự do bắt người tùy tiện, tự do giết người của đám công an mật vụ, có đảng bảo kê. Tự do bịt miệng những người dân hiểu quyền làm người, biết quý trọng giá trị tự do. ..

Đó chỉ là mảng nhỏ tư do của độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam lu loa rao giảng mà người dân ai cũng nhìn thấy, cũng biết kể cả ông già bà lão đến em bé học trường mầm non. Còn nhiều, rất nhiều mảng “ tự do” lẩn khuất bên trong chế độ không tiện kể ra, vì e rằng phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước, nói xấu lãnh đạo nói xấu đảng, nhà nước và tội cấu kết với các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân?...

Tự do mà nhân loại hướng tới và đang sống trong, là tự do nhân bản, văn minh có ý thức của trí tuệ. Đó là tự do bày tỏ chính kiến, tự do phản kháng bất công, tự do yêu sự thật lên án dối trá, tự do sống vì người, vì lợi ích chung của mọi người, tự do làm cách mạng lật đổ giai cấp thống trị tàn dân hại nước, đi ngược ý chí, nguyện vọng của toàn dân. 

Đây mới chính là giá trị, là ý nghĩa đích thực của tự do mà loài người mong đợi, phải trả giá máu và cả đánh đổi mạng sống chính mình để có được chứ không phải thứ tự do hoang dã, man dại của thời người tự do “săn giết người” trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo được gọi là “sáng suốt, tài tình” của đảng cộng sản Việt Nam!...

Hãy đứng lên đấu tranh giành lại quyền tự do của tạo hóa ban tặng mà mọi người sinh ra đều được hưởng...

20.08.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo