Sự sụp đổ của chế độ CSVN đã đến hồi kết - Dân Làm Báo

Sự sụp đổ của chế độ CSVN đã đến hồi kết

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành (Danlambao) - Sau khi cướp được chính quyền vào tháng 8/1945, dùng công cụ chuyên chính vô sản để cai trị đất nước, CSVN không từ bỏ một thủ đoạn dã man, tàn bạo nào để duy trì chế độ độc tài toàn trị trong hơn 70 năm qua trên miền Bắc và hơn 40 năm trong cả nước.

Tức nước vỡ bờ, bằng nhiều hình thức tranh đấu nhân dân ta đã và đang vượt qua sợ hãi vùng lên tranh đấu bằng sức mình cùng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giành lấy cuộc sống dân chủ, tự do thật sư, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị.

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên trong cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành đã nêu lên những dữ kiện khẳng định sự sụp đổ của chế độ CSVN đã đến hồi kết.

Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo